Szolgáltatásunk

Hiszünk abban, hogy a termőföld érték – és egyre inkább az – ezért fontos, hogy a termőföld kapcsán mindig megalapozott döntést hozzunk.

 A döntéshez az elérhető legmagasabb szintű technológiai megoldásokat nyújtjuk, mely segítségével átlátható és tiszta piaci viszonyokat tudunk teremteni.

Ez az AGROTAX® precíziós termőföld-értékelés.

Társaságunk több tízezer mezőgazdasági ingatlan szerződés adataira és munkatársaink szakértelmére támaszkodva, egyetemi oktatók közreműködésével állította össze a Magyarországon első és egyedülálló eljárást, amely lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározhassuk egy mezőgazdasági ingatlan valós piaci értékét, illetve annak helyben érvényes haszonbérleti díját.

Az AGROTAX® termőföld-értékelés egy “digitális szemlét” alkalmazó, online-alapú, egyedi számítógépes programmal rendelkező eljárás, amelynek célja egy konkrét, helyrajzi számmal megjelölt termőföld értékének vagy haszonbérleti díjának megállapítása. A kor technikai lehetőségeit kihasználva – így például az értékelést befolyásoló tényezők online térinformatikai és műholdas eszközökkel történő térképi megjelenítését, modellezését- egyedülállóan pontos értékelést tesz lehetővé.

Vegye igénybe az AGROTAX® szolgáltatását honlapunkon!

ismerje meg módszertanunkat
»

kiknek ajánljuk?

1

TERMŐFÖLD-ELADÓKNAK

Akik a korábban megszerzett (pl. kárpótlás, öröklés, vásárlás stb.) földet értékesíteni kívánják, így megtudhatják, mennyit ér a földjük, mi a valós piaci ára.

2

TERMŐFÖLD-VÁSÁRLÓKNAK

Megtudhatják, hogy a számukra felkínált vagy eladásra meghirdetett föld valóban a piaci árat tükrözi-e.

3

SAJÁT FÖLDÖN GAZDÁLKODÓKNAK

Tisztában lehetnek a tulajdonukban levő föld értékével. Sok pénzintézet biztosít hitelt termőföld fedezete mellett, amihez elvárják a pontos piaci érték meghatározását. Generációváltás esetén, családon belül így letisztázható a felhalmozott vagyon tényleges nagysága.

4

TERMŐFÖLDET BÉRLŐKNEK VAGY BÉRBEADÓKNAK

Új szerződés kötésekor vagy a meglevők felülvizsgálata esetén közös érdek az adott földre szabott piaci bérleti díj, illetve annak ismerete, hogy – ehhez képest - a törvényben nevesített +/- 20%-os sávban található-e annak aktuális értéke, ami így kizárja egy esetleges későbbi megtámadás lehetőségét.

5

POLGÁRMESTEREKNEK, JEGYZŐKNEK

Gyakran van szükség az adott településen a föld értékének pontos ismeretére, mint például adó- és értékbizonyítványhoz, önkormányzati földek adásvételéhez vagy kisajátítások esetében.

6

HELYI FÖLDBIZOTTSÁGOKNAK

Az engedélyezési eljárás kamarai szakasza alatt a bizottságok egyik legfontosabb feladata a szerződésben feltüntetett vételár, valamint a helyben szokásos piaci ár viszonyának megállapítása, amely alapján jóváhagyásra vagy elutasításra kerül az ügylet.

7

ÖRÖKÖSÖKNEK

A hagyatéki eljárás során az örökösök kiemelt érdeke a valós piaci ár meghatározása. Ezzel egy későbbi eladáskor alulértékelés esetén elkerülhető egy túlzott mértékű adóalap-megállapítás, illetve az örökösök közti osztályos egyezség esetén ez képezheti az egymással szembeni korrekt elszámolás alapját.

8

JELZÁLOG-HITELINTÉZETEKNEK, BANKOKNAK

Ezen intézmények számára alapvetően fontos a valós piaci ár, majd ennek alapján a hitelbiztosítéki érték meghatározása. A rendszer további támogatást ad a hitelfedezeti érték kötelező, időszaki felülvizsgálatának elvégzéséhez.

Mit tartalmaz az értékelés?

Az értékelés tartalma
A termőföld értéke és/vagy haszonbérleti díja
Az adott földrészlet ábrázolt alakja
A földrészlet területe
A földrészlet kerülete
MTA ATK által szolgáltatott földminőségi viszonyok
A területre eső minőségi osztályok
12%-nál nagyobb lejtés aránya
17%-nál nagyobb lejtés aránya
Belvíz által veszélyeztetett terület
Aszály által veszélyeztetett terület
Erózióval terhelt terület
Nitrátérzékeny terület
Nem támogatható terület
Inhomogenitási vizsgálat és műholdas képi ábrázolás (opcionális)
Minta értékelés letöltése »
értékbecslés indítása
»

Szolgáltatási díj kalkulátor

(szolgáltatásonként maximum 35.000Ft + ÁFA/HRSZ)

Válasszon szolgáltatást:
Ha mindkét szolgáltatásunkat megrendeli ugyanarra a területre, az egyik szolgáltatásra 50% kedvezményt adunk.

Szolgáltatás díja:

Ha

Ft alapdíj

+ Ft hektáronkénti értékelési díj

+ Ft Áfa


Ft

Értékbecslés indítása
»

online megrendelés folyamata

1

Adja meg termőföldje adatait online felületünkön pár egyszerű lépésben

2

Fizesse ki egyszerűen bankkártyával vagy utalással szolgáltatásunk díját

3

Az elkészült értékbecslést emailben, 24 órán belül megküldjük Önnek