Szolgáltatásunk

Hiszünk abban, hogy a termőföld érték – és egyre inkább az – ezért fontos, hogy a termőföld kapcsán mindig megalapozott döntést hozzunk.

 A döntéshez az elérhető legmagasabb szintű technológiai megoldásokat nyújtjuk, mely segítségével átlátható és tiszta piaci viszonyokat tudunk teremteni.

Ez az AGROTAX® precíziós termőföld-értékelés.

Társaságunk több tízezer mezőgazdasági ingatlan szerződés adataira és munkatársaink szakértelmére támaszkodva, egyetemi oktatók közreműködésével állította össze a Magyarországon első és egyedülálló eljárást, amely lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározhassuk egy mezőgazdasági ingatlan valós piaci értékét, illetve annak helyben érvényes haszonbérleti díját.

Az AGROTAX® termőföld-értékelés egy “digitális szemlét” alkalmazó, online-alapú, egyedi számítógépes programmal rendelkező eljárás, amelynek célja egy konkrét, helyrajzi számmal megjelölt termőföld értékének vagy haszonbérleti díjának megállapítása. A kor technikai lehetőségeit kihasználva – így például az értékelést befolyásoló tényezők online térinformatikai és műholdas eszközökkel történő térképi megjelenítését, modellezését- egyedülállóan pontos értékelést tesz lehetővé.

Vegye igénybe az AGROTAX® szolgáltatását honlapunkon!

ismerje meg módszertanunkat
»

kiknek ajánljuk?

1

TERMŐFÖLD-ELADÓKNAK

Akik a korábban megszerzett (pl. kárpótlás, öröklés, vásárlás stb.) földet értékesíteni kívánják, így megtudhatják, mennyit ér a földjük, mi a valós piaci ára.

2

TERMŐFÖLD-VÁSÁRLÓKNAK

Megtudhatják, hogy a számukra felkínált vagy eladásra meghirdetett föld valóban a piaci árat tükrözi-e.

3

SAJÁT FÖLDÖN GAZDÁLKODÓKNAK

Tisztában lehetnek a tulajdonukban levő föld értékével. Sok pénzintézet biztosít hitelt termőföld fedezete mellett, amihez elvárják a pontos piaci érték meghatározását. Generációváltás esetén, családon belül így letisztázható a felhalmozott vagyon tényleges nagysága.

4

TERMŐFÖLDET BÉRLŐKNEK VAGY BÉRBEADÓKNAK

Új szerződés kötésekor vagy a meglevők felülvizsgálata esetén közös érdek az adott földre szabott piaci bérleti díj, illetve annak ismerete, hogy – ehhez képest - a törvényben nevesített +/- 20%-os sávban található-e annak aktuális értéke, ami így kizárja egy esetleges későbbi megtámadás lehetőségét.

5

POLGÁRMESTEREKNEK, JEGYZŐKNEK

Gyakran van szükség az adott településen a föld értékének pontos ismeretére, mint például adó- és értékbizonyítványhoz, önkormányzati földek adásvételéhez vagy kisajátítások esetében.

6

HELYI FÖLDBIZOTTSÁGOKNAK

Az engedélyezési eljárás kamarai szakasza alatt a bizottságok egyik legfontosabb feladata a szerződésben feltüntetett vételár, valamint a helyben szokásos piaci ár viszonyának megállapítása, amely alapján jóváhagyásra vagy elutasításra kerül az ügylet.

7

ÖRÖKÖSÖKNEK

A hagyatéki eljárás során az örökösök kiemelt érdeke a valós piaci ár meghatározása. Ezzel egy későbbi eladáskor alulértékelés esetén elkerülhető egy túlzott mértékű adóalap-megállapítás, illetve az örökösök közti osztályos egyezség esetén ez képezheti az egymással szembeni korrekt elszámolás alapját.

8

JELZÁLOG-HITELINTÉZETEKNEK, BANKOKNAK

Ezen intézmények számára alapvetően fontos a valós piaci ár, majd ennek alapján a hitelbiztosítéki érték meghatározása. A rendszer további támogatást ad a hitelfedezeti érték kötelező, időszaki felülvizsgálatának elvégzéséhez.

Mit tartalmaz az értékelés?

Az értékelés tartalma
A termőföld értéke és/vagy haszonbérleti díja
Az adott földrészlet ábrázolt alakja
A földrészlet területe
A földrészlet kerülete
MTA-ATK-TAKI által szolgáltatott földminőségi viszonyszám
A földrészlet területére eső minőségi osztályok
A 12%-nál nagyobb lejtésű terület aránya
A 17%-nál nagyobb lejtésű terület aránya
Belvíz által veszélyeztetett terület százalékos aránya
Aszály által veszélyeztetett terület százalékos aránya
Erózióval terhelt terület százalékos aránya
Nitrátérzékeny terület százalékos aránya
Nem támogatható terület százalékos aránya
Inhomogenitási vizsgálat és műholdas képi ábrázolás (opcionális)
Minta értékelés letöltése »
értékbecslés indítása
»

Szolgáltatási díjkalkulátor

(szolgáltatásonként maximum 35.000Ft + ÁFA/HRSZ)

Válasszon szolgáltatást:
Ha mindkét szolgáltatásunkat megrendeli ugyanarra a területre, az egyik szolgáltatásra 50% kedvezményt adunk.

Szolgáltatás díja:

ha

Ft alapdíj

+ Ft hektáronkénti értékelési díj

+ Ft Áfa


Ft

Értékbecslés indítása
»

online megrendelés folyamata

1

Adja meg termőföldje adatait online felületünkön pár egyszerű lépésben

2

Fizesse ki egyszerűen bankkártyával vagy utalással szolgáltatásunk díját

3

Az elkészült értékbecslést emailben, 24 órán belül megküldjük Önnek