Az agrotax.hu domain nevű oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) az X-Holding Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató, Megbízott) és a www.agrotax.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó, Megbízó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.agrotax.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) és a Ptk. vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és az X-Holding Zrt. között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.agrotax.hu weboldalon és letölthető ezen a linken: Általános Szerződési Feltételek 2017.

1. Szolgáltatói adatok:

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: X-Holding Zrt.

Székhely: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A. ép.

Postacím: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A. ép.

Képviselő neve: Sáhó Ákos cégvezető (önálló)

Cégjegyzékszám: 08-10-001812

Bejegyző Bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14114546-2-08

Statisztikai szám: 14114546-6420-114-08

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10700031-43869600-50000005

Telefon: +36-30-318-0095

E-mail: kapcsolat@agrotax.hu

Szerződés nyelve: magyar

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Web: www.ezit.hu